สมัครเดิน-วิ่งออนไลน์

แจ้งชำระเงิน

สถานะการชำระเงิน


เงื่อนไขข้อตกลง

กติกาการแข่งขัน

 • 1.ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF)คำตัดสินของกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
 • 2.ผู้สมัครต้องมีอายุตามกลุ่มอายุที่สมัคร (พ.ศ.2560 – พ.ศ.เกิด) และให้แสดงหลักฐานที่ราชการออกให้
 • 3.ผู้สมัครต้องแสดงสัญลักษณ์ผ่านจุดกลับตัวต่อคณะกรรมการเมื่อมารายงานตัวแจ้งชื่อเพื่อรับรางวัล
 • 4.ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขเบอร์วิ่งไว้ที่หน้าอกให้เห็นชัดเจน

กลุ่มประเภทการแข่งขัน

 • -มาราธอน/Marathon 42.195 กม.
 • -ฮาร์ฟมาราธอน/Half-Marathon 21.1 กม.
 • -มินิมาราธอน/Mini-Marathon 10 กม.
 • -เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ/Fun Run 4 กม.

จำนวนรับสมัคร

 • -มาราธอน/Marathon 400 คน
 • -ฮาร์ฟมาราธอน/Half-Marathon 400 คน
 • -มินิมาราธอน/Mini-Marathon 1,000 คน
 • -เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ/Fun Run 1,200 คน

จุด Start/Finish

 • แผนที่การแข่งขันประเภทมาราธอน
 • แผนที่การแข่งขันประเภทฮาร์ฟมาราธอน
 • แผนที่การแข่งขันประเภทมินิมาราธอน
 • แผนที่การแข่งขันประเภทฟันรัน
ถ้วยรางวัล
ตรวจเช็คยอดการชำระของผู้สมัคร
สำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติการเป็นโรคมะเร็ง

สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ฟรี (จำกัดจำนวน 100 ท่าน)
โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • 1.ดาวน์โหลด ใบสมัครโครงการ พร้อมกรอกรายละเอียด
 • 3.ส่งเอกสาร มาที่ E-mail : info@suratcancer.go.th
 • 4.ทางทีมงานของเราจะติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อยืนยันสถานะการสมัครของท่าน
 • 5.หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณอมรรัตน์ เซี่ยงฉิน โทรศัพท์ 087-8368811
แบบฟอร์มสมัครเดิน-วิ่ง ออนไลน์

ประเภทที่สมัคร / type of application


ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน


คำรับรองของผู้สมัคร
Waiver Statement

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงและได้ทำการฝึกซ้อมทั้งมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะทำการแข่งขันในประเภทที่สมัครข้างต้น ด้วยความเต็มใจ และจะปฎิบัติตามกติกาการแข่งขันทุกประการ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวเองต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน และข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดการแข่งขันถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึก การแข่งขันและถือว่าภาพหรือภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ การยืนยันการสมัครผ่านระบบออนไลน์นี้ ถือว่าท่านได้ให้การยอมรับข้อความข้างต้นแทนการเซ็นชื่อ
I certify that I am medically fit to complete and fully understand that I enter at my own risk and the organizers will in no way be held responsible for any injuries, illness or loss or as the result of the event. I consent to the Organizing Committee recording this competitive event through photography and film, and that the Committee is the sole owner of the copyright to those pictures and films. This confirmation online entry application. Signifies your acceptance of the above, instead of signing.
wait...

แจ้งชำระเงิน
เลือกภาพเปลี่ยนภาพ ยกเลิกภาพ

เช็คสถานะการชำระ2015 STSBBS | All Right Reserved